PUIN/HOOP in De Open Poort

PUIN/HOOP in De Open Poort

In De Open Poort vindt op zondag 24 december een kerstnachtdienst plaats. Het thema van de bijeenkomst is PUIN/HOOP. Jongeren uit verschillende Hattemse kerken verzorgen onderdelen van de dienst.

Durk de Boer is voorganger in de dienst: “Wie het nieuws volgt, ziet al snel beelden van puinhopen voor zich als gevolg van oorlogen en natuurrampen. Maar ook dichter bij huis kan het leven soms een grote bende zijn. ” Dat is niet het enige, zo maakt de voorganger duidelijk: ”Ik ga met de aanwezigen op zoek naar tekenen van hoop in die puinhopen. En bij die zoektocht laat ik me natuurlijk inspireren door het kerstverhaal.”

Jeugd uit de Nederlandse Gereformeerde Gasthuiskerk, Ontmoetingskerk en De Open Poort hebben samen de dienst voorbereid. Licht, geluid, muziek en de invulling van verschillende onderdelen van de viering zijn in handen van de jeugd. 

De deuren van De Open Poort zijn om 20:00 uur open om deelnemers aan de viering welkom te heten. Er staat warme chocolademelk klaar. Brandende vuurkorven zorgen voor gezelligheid rondom het kerkgebouw. Om 20:30 uur begint de feestelijke bijeenkomst.

share