Slavernij – voorbereiding Bijbelstudie 12 juni 2022

Slavernij – voorbereiding Bijbelstudie 12 juni 2022

Tot aan de zomerperiode willen we Bijbelstudie doen over het thema ‘Opstaan tegen onrecht’. Deze Bijbelstudies worden 1x per maand georganiseerd in de (mini)wijken. Ter voorbereiding op elke avond wordt een filmpje opgenomen door één van beide predikanten.

Op zondag 12 juni 2022 is de vierde bijeenkomst gepland. Dit keer gaat het over het onderwerp ‘Slavernij

Dit zijn de bespreekvragen die je kunt gebruiken tijdens de Bijbelstudie in je eigen groep. Maak voor de bespreking gerust een keuze uit de diverse vragen (bv. één vraag van elke categorie):

Opdracht vooraf

Bedenk ten minste drie onderwerpen die je raken, als je kijkt naar het journaal, de krant of social media. Neem daar iets van mee in de vorm van een knipsel, foto of screenshot. Waarom raakt je dat?

Hoofd

  1. Welke woorden komen in je op als je het woord ‘slavernij’ hoort? Laat iedereen een of meerdere woorden opschrijven en opnoemen. Vraag waarom die woord(en) genoemd worden.
  2. Lees vers 11 in de brief aan Filemon. De naam Onesimus betekent nuttig. Misschien is dat wel een naam die hij van zijn eigenaar heeft gekregen. Als het gaat om nuttig zijn, wat heeft dit met moderne slavernij te maken?
  3. In Deuteronomium 5:15 lezen we: Bedenk dat u zelf slaaf was in Egypte totdat de HEER, uw God, u met sterke hand en opgeheven arm bevrijdde. Daarom heeft Hij u opgedragen de sabbat te houden. Wat heeft de sabbat te maken met slavernij en wat wil dat zeggen voor onze tijd?

Hart

  1. Als je hoort dat er in deze wereld wrs 40 miljoen slaven zijn, welk gevoel komt dan in je op?
  2. In Exodus 3:9 lezen we dat God het volgende tegen Mozes zegt: ‘De jammerklacht van de Israëlieten is tot Mij doorgedrongen en Ik heb gezien hoe wreed de Egyptenaren hen onderdrukken. Daarom stuur Ik jou nu naar de farao: jij moet mijn volk, de Israëlieten, uit Egypte wegleiden.’ A. Wat zegt dit gedeelte over God? B. Hoe zou jij reageren als je Mozes was en wat heeft dit gedeelte jou persoonlijk te zeggen? Lees gerust ook verder uit Exodus 3 om de reactie van Mozes te bespreken.

Handen

  1. Doe de test https://slaveryfootprint.org/#where_do_you_live waarbij de vraag gesteld wordt: hoeveel slaven werken voor jou. Deze test is in het Engels.
  2. In de dienst van 3 april werd de vraag gesteld: wie is jouw Onesimus? Probeer op die vraag eens een antwoord te geven. Dus: wie/wat komt naar jou toe met de vraag om bevrijd te worden? Om gezien te worden als broer ipv slaaf? En wat kun je daar concreet aan doen?
  3. Op https://www.fnv.nl/mondiaal-fnv/over-mondiaal-fnv/campagnes/hetzitmenietlekker kun je lezen over kleding die eerlijk gemaakt wordt. Praat met elkaar over de vraag of jij doet om te voorkomen dat je kleding in de kast hebt die gemaakt is door slaven.
  4. Sluit af met gebed  

Tenslotte nog een overzicht van alle nog geplande bijeenkomsten:

Datum Thema
12 juni  Slavernij
3 juli  Geweld en macht

Wil je meer weten over het Bijbelstudieproject voorjaar 2022? Klik dan hier

share