Stille Week (1) | Jezus wist precies wat er met Hem zou gebeuren

Maandag 6 april 2020       Johannes 18:1-11

Jezus wist precies wat er met Hem zou gebeuren (vs.4)

In deze coronacrisis vragen we ons af wat er toch gebeurt. Onze Heer Jezus weet het precies.
Hij is bezig, en weet precies waarmee.
Net als bij zijn arrestatie.

Niemand begreep Hem. De discipelen niet. Ook Petrus niet (vss. 10 en 11). De soldaten van de stadhouder, gevraagd door de kerkleiding, waren voorbereid  op verzet. Maar Jezus liep naar hen toe. ‘Wie zoeken jullie? Ik ben het’.  De soldaten deinsden achteruit en vielen op de grond.
Wat was Jezus bezig te doen?
Het staat in vs. 1: Hij ging omdat Jezus dit alles gezegd had …..

In de voorgaande hoofdstukken. In 14-16 tegen de leerlingen, maar die konden het nauwelijks volgen. In hoofdstuk 17 tegen zijn Vader. Die alles begreep, woord voor woord. En Hij stond helemaal achter Jezus. Achter Jezus’ arrestatie, achter zijn doodstraf. Die actie van de kerkleiders, jaloers, was één stuk onrecht.
Maar Jezus trok zich niet terug.  Hij zocht het op, nam het op zich. Hij. rechtvaardige God, was mens geworden, rechtvaardig mens, de enige eerlijke mens. Om alle onrecht te ontmaskeren.
Maar hoe?  Door dat onrecht op zich te nemen…..
Om onrechtvaardige mensen rechtvaardig te maken. Hij heeft ook ons onder handen. Heftig. Maar zo zuiver goed.
En de hele wereld, die vastzit in onrecht – die wereld schudt Hij vreselijk, want Hij is werkt toe naar een nieuwe wereld waar gerechtigheid woont. En Hij weet precies wat Hij doet.

Hij gaat Gods weg, en haast en aarzelt niet (ps. 119:23)

Deze meditatie is geschreven door Jouk Kruidhof en onderdeel van een reeks meditaties in de Stille Week

share