Stille Week (2) | Kan ik ook zuiver worden? 

Dinsdag 7 april 2020      Johannes 18:12-14, 19-24

De hogepriester ondervroeg Jezus over zijn leerlingen en over zijn leer (vers 19)

Ook wel over Jezus’ leer. Maar eerst over zijn leerlingen. Wie volgen Hem? Hoeveel?  Hoe groot is zijn invloed?
Invloed verliezen, – daar kan een mens niet tegen.  Ook deze  officiële kerkleiding niet. Toen ze zagen dat Jezus meer en meer invloed kreeg,  werden ze giftig. Lees maar wat ze zeiden tegen de blindgeborene die Jezus ging volgen (9:28-34). Gevaarlijk werden ze toen, na Lazarus’ opwekking uit de dood, veel mensen Jezus gingen volgen Vanaf die tijd overlegden ze hoe ze Jezus zouden doden (11:45-53). Desnoods met een corrupte rechtszitting.
En welke houding neemt Jezus dan aan. Hij ontmaskert de schijnheiligheid. Ja, maar Hij verheft zich er niet boven. Hij zoekt het op, en ondergaat het. Maar niet passief. Hij gaat bewust onder die schijnheiligheid staan, en neemt het op zich.
Hij weet dat alle mensen van nature vastzitten in concurrentie-denken. Ook in de kerk is die zonde nog niet weg.  Het voelt zo goed om met eigen plannen bezig te zijn.
Jezus vindt het vreselijk. Hij wijst het schuldige en schadelijke ervan aan.
Maar hoe?
Door het op zich te nemen. En … ons verzoening daarvoor aan te bieden, en…ons rechtvaardig te máken.

Kan ik ook zuiver worden?  We moeten de vraag anders stellen: kan Jezus het?

En door zijn bloed wordt ons gemoed gereinigd van de zonden en gaan wij ’t goede werken..
(Gereformeerd Kerkboek gezang 155:4,5)

 

Deze meditatie is geschreven door Jouk Kruidhof en onderdeel van een reeks meditaties in de Stille Week

 

share