Stille Week 2022

Stille Week 2022

Na een onderbreking van twee jaar, organiseren vier kerken in Hattem voor de vierde keer bijeenkomsten in de komende Stille Week waar we samen het lijden en sterven van onze Here Jezus Christus gedenken.
Hoewel we de hoogte en diepte van dit lijden nooit werkelijk kunnen peilen en doorgronden is het goed om samen in deze week hierbij stil te staan.

Het thema voor dit jaar is: ‘Het Lam van God’.
Deze woorden verwijzen naar Johannes 1:29b, waar Johannes de Doper Jezus van Nazareth aanwijst als het Lam dat God gegeven heeft om de zonde van de wereld weg te nemen.
We lezen in deze week voorafgaande aan Pasen uit de profetieën van Jesaja 53 en uit het evangelie naar de beschrijving door Johannes hoofdstuk 18 en 19.

De bijeenkomsten beginnen elke dag om 19:30 uur:

Maandag 11 april In de Open Poort – Veldhoeve 1, 8052 AB Hattem
Thema: Het Lam van God – opgespoord.
n.a.v. Jesaja 53:3 en Joh.18:1-11

Dinsdag 12 april In de Ontmoetingskerk – Van Galenstraat 1, 8051 VC Hattem
Thema: Het Lam van God – uitgekozen
n.a.v. Jesaja 53:5 en Joh. 18:12-24

Woensdag 13 april In de Gasthuiskerk – Achterstraat 11, 8051 GZ Hattem
Thema: Het Lam van God – gekeurd
n.a.v. Jesaja 53:8 en Joh. 18:25-40

Donderdag 14 april In de Veste – Korte Kerkstraat 8, 8051 GN Hattem
Thema: Het Lam van God – overgedragen
n.a.v. Jesaja 53:7 en Joh. 19:1-16a

Goede Vrijdag 10 april – In iedere kerk afzonderlijk.

Het zou fijn zijn als u iemand meeneemt.
Iedereen is van harte welkom!

share