Stille Week (4) | Mijn koningschap hoort niet bij deze wereld

Donderdag  9 april 2020               Johannes 18:28-40

Mijn koningschap hoort niet bij deze wereld (vs. 36)

Pilatus, de stadhouder-rechter, begrijpt er niets van.
Hij is altijd alert op het gevaar dat iemand in verzet komt als leider van de Joden.
‘Bent u de koning van de Joden?’
‘Mijn koningschap hoort niet bij deze wereld’.
Nou, iemand die dat zegt zal geen oproer veroorzaken. Pilatus hoeft niet bang te zijn.
En toch: deze man spreekt wel van zijn koningschap. Dat lijkt dwaasheid, maar toch… Deze man straalt rust uit, zekerheid. Hij spreekt zekerder dan Pilatus, en welke koning ook,  die altijd op hun hoede moeten  zijn.  Hoe deze geboeide Jezus over zijn koningschap spreekt….
‘Als mijn koningschap bij deze wereld hoorde, zouden mijn dienaren wel gevochten hebben om te voorkomen dat Ik aan de Joden werd overgeleverd.  Maar mijn koninkrijk is niet van hier.’
‘U bent dus wel koning?’
‘Ja, Ik ben wel koning. Niet van deze wereld. Maar Ik ben náár deze wereld gekomen. Om van de waarheid te getuigen.’
‘Ach, wat is waarheid……”

Nou waarheid is het ware gezag. Tegenover allen die hun gezag verdedigen, en altijd onzeker zijn. En de wereld nooit echt in de macht hebben.’
Koning Jezus toont het echte gezag. Over alle leugenachtige machten die denken dat ze zelf het leven in handen hebben.
Dat is de leugen van onze praatjes. En van de overste der wereld met al zijn machten.
Hoe Jezus ons daarvan bevrijdt, en ons doet delen in Jezus’ echt en waar en zuiver en eeuwig gezag. Dat is echt het allermooiste.

Wij werpen in aanbidding Here, al onze kronen aan uw voet…(U heilig Godslam loven wij..)

 

Deze meditatie is geschreven door Jouk Kruidhof en onderdeel van een reeks meditaties in de Stille Week

 

share