Stille Week (5) | Het is volbracht

Vrijdag 10 april 2020             Johannes 19:1-30

Nadat Jezus gedronken had  zei Hij: ‘Het is volbracht’. Hij boog zijn hoofd en gaf de geest.

Het hoofdstuk van de kruisiging. Lees het helemaal, in een keer, of in gedeelten.
Dan komt het slot. Vs. 28 luidt (andere vertaling): Toen Jezus wist dat alles volbracht was, opdat heel de Schrift vervuld zou worden, zei Hij: Ik heb dorst.

Jezus heeft nu heel de Schrift vervuld. In heel zijn leven. En vooral aan het einde ervan. Met heel zijn lijden.
Heel de Schrift gaat over wat er in heel de wereld verkeerd is gegaan, onder leiding van de mensen. Heel de Schrift spreekt over de verlossing daarvan. Door Jezus, die in Het Oude Testament er al aan kwam, en gekomen is in het Nieuwe. Jezus heeft heel de rechtvaardige toorn van God over de zonden van de wereld geleden.
En nu is dat lijden volbracht.
Nu mag Hij zich ontspannen, drinken aannemen. Want zijn lijden was volbracht.
Dat riep Hij nu uit: ‘Het is volbracht’….
Het kernwoord van het evangelie….
Alle levensbeschouwingen blijven bezig met proberen om het te volbrengen. Maar geen mens kan het volbrengen. Alleen Jezus kan het, en deed het: alles, alles vol-brengen…
Nu is Hij overwinnaar. En als overwinnaar boog Hij zijn hoofd en gaf Hij de geest.
Als overwinnaar van alle zonde kan Hij ook de resten van de ellende, ook het sterven, op zich nemen. Hij geeft met Psalm 31 zijn geest in Gods handen, in de zekerheid dat Hij snel weer zal opstaan, overmorgen vroeg.
En dan gaat Hij vérder. Met zijn volk dat Hij bevrijd heeft. Tot het leven met God. Op Gods wereld leven met God …..

 

Deze meditatie is geschreven door Jouk Kruidhof en is onderdeel van een reeks meditaties in de Stille Week

share