Terugblik op 1 jaar noodhulp aan Oekraïne

Terugblik op 1 jaar noodhulp aan Oekraïne

In het afgelopen jaar heeft de stichting Oekraïne Zending zich ingezet voor fondswerving Noodhulp & Wederopbouw. De oorlog in Oekraïne heeft veel leed veroorzaakt. Vele ontheemden zochten een veilig heenkomen naar het buitenland en het westen van Oekraïne. De lokale kerken aldaar, hebben hun diaconale rol opgepakt om de nood aan vluchtelingen en kwetsbaren te lenigen. Met financiele hulp uit Nederland, en in het bijzonder uit de kerken in Gelderland en Flevoland, mocht het fonds vele euro’s uitkeren waar hulpgoederen, voedselpakketten, medicijnen en andere zaken voor aangeschaft werden.

Het bestuur van de stichting wil ook u hartelijk danken voor de financiele en geestelijke steun die zij mochten ervaren in het afgelopen jaar.

Inmiddels is de oorlog het tweede jaar ingegaan met een nog heftigere strijd, gewonden, verliezen en ontberingen. Het volk van Oekraïne zucht onder de verdrukking, maar heeft motivatie en doorzettingsvermogen om hun land te verdedigen.

Ondanks de drone- en rakketinslagen, ervaart het westen een zekere stabiliteit, maar rond het front is de situatie nog steeds nijpend. Kerken bieden nog steeds hulp waar mogelijk in hun omgeving, daarbuiten en zelfs aan het front.

Als Oekraïne Zending konden we in december 2022 generatoren naar Oekraïne brengen en in februari 2023 is een tweede zending generatoren en heaters op transport gegaan. We krijgen nu veel berichten en foto’s binnen dat de apparaten op de plaats van bestemming zijn gekomen. Ook hiervoor was opnieuw veel geld voor binnengekomen. Het is overweldigend hoe er wordt meegeleefd en de acties worden ondersteund. Zo lang het nodig is, zullen we acties onder de aandacht brengen.

Special magazine één jaar noodhulpverlening

Om een indruk te geven wat er het afgelopen jaar gebeurd is, heeft het bestuur gemeend een verantwoording te maken over de inzet van de noodhulpgelden. Daarnaast zal ook een deel worden gereserveerd voor de wederopbouw. Dat alles hebben we opgetekend in een speciale en unieke uitgave van ons zendingsblad Oekraïne Zending met hulp van de redactie Naast.
De verwachting is dat dit zendingsblad vanaf 26 maart in de hal van het kerkgebouw klaar ligt voor u.

Voorbede gevraagd

Graag roepen wij u weer op om onverminderd uw voorbeden te houden voor de oorlogssituatie in Oekraïne, de voorgangers van de kerken die drukdoende zijn met hun hulpverlening en de voortgang van de lessen op de theologische universiteit (ERSU) in Kiev en de projecten The Right Way en BabySun.

Daarnaast vragen wij in het bijzonder ook voorbede voor de familie Kolbach. Oleg Kolbach is als psychiater en mededirecteur verbonden geweest aan de verslavingskliniek The Right Way (TRW). Oleg is vorige week dinsdag 14 maart plotseling aan een hartstilstand overleden. Naast dat het verlies zeer voelbaar is voor zijn vrouw en twee jonge kinderen, is ook het centrum The Right Way zeer ontdaan door dit overlijden. Bid voor de voortgang van het verslavingswerk in The Right Way en wil hierbij ook sterkte vragen voor zijn collega en algemeen directeur Vitaly Korsunsky, die de zaken van TRW vanuit Nederland, Ede, coördineert.

We ervaren Gods zegen op ons werk voor en in Oekraïne. Dank voor alle steun, mogen we in 2023 ook op uw steun rekenen?

Met vriendelijke broeder en zustergroet,

namens het bestuur en de raad van toezicht,

Marianne Heidema,
secretaris Oekraine Zending

 

share