Uitnodiging: (online) toerustingscursus ‘geloofsopvoeding aan tieners’

Uitnodiging: (online) toerustingscursus ‘geloofsopvoeding aan tieners’

Ouders hebben de meeste invloed op de geloofsontwikkeling van kinderen en tieners. Als kerk willen we hen daarin inspireren en ondersteunen. Zeker nu het jeugdwerk op een laag pitje staat en thuis de plek is waar gevierd, gebeden, gepraat, geruzied en gelachen wordt.

Als ouder kun je je afvragen of jouw huis nu wel zo’n heilige plek is dat God er zich thuis zich voelt. Juist dan willen we je bemoedigen: God is altijd de God van klungelende mensen geweest en werkt door onze gebrekkige opvoeding heen.

Met de toerustingscursus ‘Jouw huis, Gods thuis’, willen we als kerk ouders van tieners inspiratie en praktische handvatten bieden voor geloven achter de voordeur. 

We trappen af met een inspirerende startavond op D.V. 8 september a.s. in De Open Poort. Daarna volgt 5 maanden lang elke maand een inspirerend filmpje. Bij elk filmpje hoort een aansprekende, haalbare opdracht om als ouder(s) met je tiener(s) te doen en een bezinningsopdracht voor de ouder zelf.

De 5 thema’s zijn:
1. Jij bent influencer nr. 1
2. Tieners inside out
3. Tieners en geloof – mismatch?
4. Geloofsgesprek
5. HOE DAN?!?

Verder komen er materialen om te downloaden, handige schema’s, stappenplannen en gezinsmomenten. Ook willen we als gemeente een eigen online platform en gespreksgroepen organiseren, waar ouders ervaringen en tips kunnen uitwisselen.

Enthousiast? Meld je aan voor deze online toerustingscursus door een emailtje of appje te sturen aan erik.tervelde@deopenpoorthattem.nl (06-29011154). 

share