Update: Jongeren uit Hattem naar Oekraïne – Zomerreis 2019

Update: Jongeren uit Hattem naar Oekraïne – Zomerreis 2019

Komende zomer gaan van 10 tot 20 augustus 16 jongeren uit verschillende kerken in Hattem een reis maken naar Oekraïne. Hier gaan zij aan de slag met mooie klusprojecten en kinderwerk. De voorbereidingen zijn al een tijdje in volle gang. De jongelui bekostigen zelf de reis.

Ook vanuit onze gemeente gaan een aantal jongeren mee, Ruben Teuben, Niels v/d Kolk, Dirk Evert Agterhuis en Jonathan Slagter. Volg hen en de rest van de groep op facebook: Oekraïne 2019

“In Oekraïne gaan we helpen bij verschillende projecten. We willen gaan helpen met schilderwerk bij een dagopvang voor gehandicapte kinderen in Mezovari, en meehelpen met het maken van stapelbedden, bankjes en stoelen bij arme gezinnen in Beregszasz. Ook zal er een project worden gedaan onder straatkinderen in Beregszasz. Verder zullen wij een bezoekje brengen aan ‘het Arendsnest” (https://www.oekraine-projecten.nl/projecten/arendsnest) en voedselpakketten uitdelen”.

 

Voor de kosten van de projecten die wij gaan oppakken wordt geld ingezameld. Een bedrijfssponsorplan heeft inmiddels een kleine € 3000 opgeleverd en door middel van acties hopen we € 2000 binnen te halen.

Daarnaast benaderen we de kerken in Hattem voor een bijdrage.

Het totaal benodigde bedrag is geraamd op:

  1. Vakantiebijbelweek op 2 plaatsen (plm. 100 kinderen) € 1500
  2. Bijdrage voor het opknappen van schoollokalen Romaschool € 1000
  3. Verfklus in het revalidatiecentrum: materialen en verf €   500
  4. Klussen bij mensen thuis € 1000
  5. Bedden, beddengoed en meubelproject € 1500
  6. Voedselpakkettenproject (25 stuks) €   750
  7. Bijzondere noden die we tegen gaan komen € 1250Totaal:  € 7500

Wij zouden het heel fijn vinden een gift van u te mogen ontvangen.  Dit kan op nr. NL03RABO032.57.74.889 t.n.v st. Oekraïne Projecten o.v.v gift zomerreis 2019

Ruben Teuben, Joanathan Slagter, Dirk Evert Agterhuis en Niels van der Kolk

share