Vacatures

Vacatures

Als gemeente zijn we op dit moment gezegend met een voltallige Bestuursraad, Kerkenraad & Diaconie en hier zijn we met elkaar heel dankbaar voor. Wanneer we naar het volgende seizoen (2022/2023) kijken, zullen maar liefst 14 ambtsdragers verdeeld over BR, KR & Diaconie, aan het einde van dit seizoen regulier aftredend zijn. Hierdoor ligt er een behoorlijke uitdaging voor ons, om de te ontstane vacatures in te vullen. De wijkteams zijn ondertussen gestart met het zoeken naar opvolging om te zorgen dat de continuïteit gewaarborgd blijft. Wij nodigen u/jullie allen uit om na te denken over het mooie, dankbare werk als diaken, (jeugd)ouderling of bestuursraadslid. Mocht je vragen over de aanstaande vacatures hebben, dan nodigen wij jullie uit dit kenbaar te maken bij je wijkteam.

share