Van harte gefeliciteerd Almatine!

Van harte gefeliciteerd Almatine!

Graag willen wij, Kerkenraad en Bestuursraad, Almatine van harte feliciteren met haar benoeming tot “Theoloog des Vaderlands”. We hopen dat zij vanuit deze positie een bijdrage mag leveren aan de samenleving en mag laten zien wie God is en wat Hij doet. Een kans om iets van onze missionaire roeping te laten zien.

We bidden of de bijdrage van Almatine tot zegen mag zijn voor de mensen in ons land. We vragen of u haar werk mee wilt nemen in uw gebed. Dat deze benoeming ook een stimulans mag zijn, om onze persoonlijke roeping en onze roeping als gemeente, vorm en inhoud te geven.

Luuc Teuben
voorzitter Bestuursraad

share