Vanaf 26 september weer naar de kerk

Vanaf 26 september weer naar de kerk

Kerkdienst vanaf 26 september weer open voor iedereen
Naar aanleiding van de besluiten van de overheid omtrent Corona heeft de bestuursraad de regels rond het bezoeken van de kerkdiensten aangepast. Daarbij volgt de bestuursraad de richtlijn van onze landelijke organisatie “Steunpunt kerkenwerk” en het interkerkelijk overlegorgaan met de overheid, “CIO”. 

Wat verandert er?
Door het afschaffen van de 1,5 meter-maatregel mogen alle stoelen in de kerkzaal weer bezet worden. Dat betekent dat de kerkdiensten weer VOOR IEDEREEN toegankelijk zijn. De registratie vooraf komt daarmee te vervallen. Er zal geen toegangscontrole zijn. Het blijft echter zaak om voorzichtig en zorgvuldig te zijn.
Bent u niet ingeënt en/of niet zeker van uw gezondheidstoestand? Dan willen we u wijzen op de mogelijkheid van het doen van een zelftest.

Voor mensen die op dit moment nog moeite hebben zo dicht bij elkaar te zitten zal in een deel van de kerkzaal de 1,5 meter toch gehandhaafd blijven. Wie daarvan gebruik wil maken moet zich vooraf via de bekende inschrijving aanmelden. Die aanmelding moet uiterlijk vrijdag 18.00 uur binnen zijn, i.v.m. het bepalen van de grootte van deze gereserveerde ruimte. Aanmelden kan via de gebruikelijke inschrijflink

Andere Corona-maatregelen blijven wel van kracht: thuis blijven bij klachten, hoesten en niezen in de elleboog, handen wassen bij binnenkomst, tijdens de dienst zo weinig mogelijk lopen.

Zondag 3 oktober
De morgendienst van 3 oktober zal een dienst zijn waarin we op feestelijke wijze onze dank willen laten zien voor het feit dat we weer samen naar de kerk mogen. Er zal dan ruimschoots gelegenheid zijn om elkaar weer te ontmoeten en om kennis te maken met alle nieuwe leden, die sinds het begin van de Corona-crisis onze gemeente zijn gekomen versterken. De voorbereidingen hiervoor zijn in gang gezet. Later hoort u hier meer over.

De bestuursraad is dankbaar dat dit besluit kon worden genomen. Het is fijn om elkaar weer tijdens de kerkdienst te mogen ontmoeten. 

Hartelijke groeten, 

Bestuursraad De Open Poort 

share