Veilige kerk

Veilige kerk

De Open Poort wil een kerk zijn waar jij je veilig voelt. Een plaats waar jong en oud respectvol met elkaar omgaan. Grensoverschrijdend gedrag en seksueel misbruik willen we daarom voorkomen. De leidinggevenden in onze kerk zijn als eerste verantwoordelijk voor de veiligheid in onze gemeente. Tevens is ook ieder lid zelf verantwoordelijk. Zeker onze jeugd, volwassenen in kwetsbare en afhankelijke situaties en mensen met een beperking moeten zich in de kerk veilig kunnen voelen. 

Vanmorgen is er tijdens de dienst stilgestaan bij het thema ‘Veilige Kerk’. Ds. Japser sprak over dat wij ons veilig mogen weten bij een heilige God (Romeinen 12 en 1 Petrus 1)  Ook hebben de vertrouwenspersonen van de Open Poort vanmorgen verteld over hoe wij een veilige kerk willen zijn.  Meer hierover is te vinden op  de website

Vanmiddag is theatergroep Eduscenes bij ons op bezoek  geweest om op een interactieve manier aan de slag te gaan met dit thema. Samen met jeugdleiders en kerkenraadsleden werd er , vanuit een theatrale setting en op een interactieve manier, bewustwording gecreëerd over maatschappelijke issues. Een zeer leervolle en en waardevolle middag.  Deze middag werd georganiseerd door de Interne Vertrouwenspersonen (Anita Mensink & Marieke Slagter) en de predikanten (Almatine Leene en Jasper Bosman).

share