Vergeven – Stof tot inZoomen

Vergeven - Stof tot inZoomen

Thema: Vergeven is een keuze & vraagt om een keuze!

n.a.v. Markus 2:13 t/m 17

Naar aanleiding van de preek van vanochtend een aantal vragen om over na te denken, alleen of met anderen:

  1. Wat doet het met jou dat Jezus er alles voor over had om jou te vinden?
  2. In Levi zegt jezus ook tegen jou: Volg Mij! Wat is jouw antwoord?
  3. Op welke manier herken jij jezelf in de reacties van de Farizeeërs?
  4. Hoe wil, kun jij Jezus volgen en verlorenen in contact brengen met het goede nieuws? En hoe zouden we dit als Open Poort kunnen doen?
  5. Is er iemand van wie jij graag ‘sorry’ zou willen horen?
  6. Is er iemand aan wie jij zelf graag vergeving zou willen vragen?
  7. Stel je geeft op vraag 5/6 positief antwoord. Hoe pak jij dat dan aan?

Het is mooi om dit samen te bespreken, bijvoorbeeld thuis of in de (mini)wijken.
U kunt vanavond ook met Durk de Boer via Zoom deze punten bespreken via een Zoom-ontmoeting. Tussen 19:30 en 20:30 uur.

https://us02web.zoom.us/j/86461198016 Meeting ID: 864 6119 8016 Passcode: 101156

De Spotify Playlist

De dienst en de preek terugkijken? Klik hier

share