Vergeving tot in eeuwigheid ?? – Stof tot inZoomen

Vergeving tot in eeuwigheid ?? - Stof tot inZoomen

Thema: Vergeving tot in eeuwigheid ?

N.a.v. van Marcus 3: 28-30 en Openbaring 20:10-15

‘Ik verzeker u: alle wandaden en godslasteringen, hoe erg ook, kunnen de mensen worden vergeven, maar wie lastertaal spreekt tegen de heilige Geest, krijgt in alle eeuwigheid geen vergeving, want zo iemand is schuldig aan een onuitwisbaar vergrijp.’

‘De doden werden op grond van wat in de boeken stond geoordeeld naar hun daden.’

Naar aanleiding van de preek van vanochtend een aantal vragen om over na te denken, alleen of met anderen:

  1. Welke emoties komen in je op als je over het laatste oordeel en hemel en hel nadenkt?
  2. Wat vind je van de gedachte dat er verschillende perspectieven op de hel zijn?
  3. Wat betekent het voor jou dat het kwaad voorgoed zal verdwijnen?

Vanmiddag tussen 16:00-17:00 kunt u er ook met ds Almatine Leene over praten via Zoom:

https://us04web.zoom.us/j/78700977050?pwd=SEV1aTZocTJMV2RiTmpTWjVxbkN3QT09

 

 

share