Verslag telefoongesprek met ds. Slavik Murza

Verslag telefoongesprek met ds. Slavik Murza

Kort verslag telefoongesprek met ds. Slavik Murza d.d. 21 juni 2024

Cor van den Berg heeft contact gehad met ds Slavik, Cor meldt het volgende:

1. Situatie Slavik

Slavik was met gezin op dit moment in Stepanj bij zijn ouders. Met de gezondheid van beide ouders gaat het redelijk goed al wordt moeder Murza vergeetachtig. Slavik, Erika en beide jongste zoon zijn er om de ouders te helpen in en rond het huis.

Met de gezondheid van Slavik gaat het eveneens redelijk.

2. Mobilsatie act

Deze regeling geeft voor veel mannen nog steeds veel onrust en onduidelijkheid. Sommige broeders van de kerk in Svaliava hebben een document waarmee ze voor een half jaar beschikbaar blijven voor hun werkgever. Wat er na dat half jaar geldt, is geheel onduidelijk. Anderen broeders hebben dat document niet en kunnen daardoor opgeroepen voor het leger. Ook Slavik heeft (nog) geen document. Het reizen in UA zonder zo’n document houdt het risico in dat je onderweg opgepakt kunt worden. Ook de reis naar Stepanj was niet zonder risico.

3. UERC zomerkamp

De synode van de UERC heeft besloten om dit jaar geen gezinskamp te organiseren, omdat het voor mannen risicovol is om te reizen. Velen hebben geen vrijstellingsdocument. Daarom wordt er dit jaar alleen een kinderkamp gehouden. De vraag van Slavik was of wij niet alsnog dit kamp zouden kunnen bezoeken. Hun kamp is van 12 tot 18 augustus, terwijl wij 18 augustus in UA aankomen. Helaas gaat dat dus niet. 

4. Kamp Lavki

Kamp stichting Oekraine Projecten Peter de Jong c.s. hebben tijdens de voorbereidingsreis ook Slavik bezocht en gesproken. Er zijn afspraken gemaakt om zondag de kerkdienst in Svaliava te bezoeken en ’s middags de gemeenteleden van Svaliava in Lavki uit te nodigen. Gevraagd of we tijdens die weken nog iets voor de gemeente van Svaliava kunnen doen, bleek dat Slavik daar nog over moest nadenken. Als er een gebouw (diaconaal centrum) gekocht is, dan zouden we daar kunnen klussen. Een andere optie is dat ik met enkele jongeren in Svaliava iets van kinderwerk gaan doen.

5. Diaconaal Centrum

In het proces zit nog geen vooruitgang. De eigenaresse heeft geprobeerd de oom uit te kopen voor het normale bedrag. Maar de oom gaat hiermee niet akkoord. Zoals eerder vermeld is dit conflict voorgelegd aan de rechtbank ter bemiddeling. En dat gaat in Ukraine erg traag, aldus Slavik.

6. Voedselhulp Vluchtelingen

Dit vindt nog steeds regelmatig plaats. Probleem is nog steeds gebrek aan goede opslag ruimte (zie ook verslag laatste KR reis). Gevraagd of wij ondersteuning kunnen bieden, is de reactie van Slavik: “op dit moment niet nodig”.

7. Een mogelijk nieuw diaconaal project: Adopt a family.

Dit sluit aan bij de ideeen van Deborah, Jens en Casper. Probleem op dit moment is, dat families hun baan hebben verloren en geen regulier inkomen hebben. Met Slavik besproken of het een idee is om deze families financieel te ondersteunen. Daarbij is Slavik verantwoordelijk voor de selectie van gezinnen, voor het nagaan wat deze families als aanvulling nodig hebben, wat de gemeente van Svaliava daaraan kan bijdragen etc. Daarbij speelt nog een rol, of het ethisch verantwoord is om families te ondersteunen waarvan de man zich niet heeft laten registreren. Slavik heeft toegezegd om over dit idee grondig na te denken en komt er op terug.

8. Zusterkerkrelatie op synodeniveau

Slavik heeft contact gehad met Albert Feijen en Lucius de Graaff over de mogelijkheid van een relatie op synode niveau. De synode van de UERC  vindt dit lastig vanwege opvattingen over “vrouw in het ambt”, toestaan dat homofiele broeders toegelaten worden tot ambten. Volgens de UERC synode hoor je een homofiele relatie als zondig te noemen. En daar hoort een andere pastorale houding bij dan de NGK kerken in NL aannemen. Slavik onderkent, dat dit een lastige discussie wordt.

Tot zo ver dit verslag. Slavik maakte ondanks de zorgen ocver de en zijn situatie een opgewekte indruk. Hij laat via dit verslag de groeten en de zegen van onze God overbrengen.

 

Giften voor diaconale projecten in Svaliava zijn van harte welkom op NL63RABO0190052767 t.n.v. Geref.Kerk Noord Svaliava Commissie.

Willen jullie bidden voor:
Ds. Murza en zijn gezin, voor onze broeders en zusters van onze zustergemeente Svaliava, voor mensen die in armoede leven, voor de mannen die in angst leven omdat ze naar het front gestuurd kunnen worden, voor een einde aan deze zinloze oorlog, voor de Oekrainse regering, voor eeuwige vrede en gerechtigheid als Christus weerkomt.

 

Cor van den Berg

share