Verslag telefoongesprek met ds. Slavik Murza

Verslag telefoongesprek met ds. Slavik Murza

Kort verslag telefoongesprek met ds. Slavik Murza d.d. 29 juni 2023

Cor van den Berg heeft contact gehad met ds Slavik, naar aanleiding van een melding over gezondheidsproblemen van Slavik. Cor meldt het volgende:

Ik heb Slavik gebeld en mijn verontrusting uitgesproken over zijn gezondheid.

Onlangs was Slavik in Stepanj bij zijn ouders en kreeg daar te maken met zo’n 7 dagen achtereen heftige hoofdpijn en aanzienlijk verlies van gezichtsvermogen. De pijn zat voornamelijk aan de rechterkant. Vanwege deze problemen was hij niet in staat om ook maar iets te doen.
In het ziekenhuis is er een scan gemaakt, waarop niet direct iets te vinden was. Zijn ogen zullen opnieuw gelaserd (moeten) worden. De arts vertelde hem, dat deze problemen normaal bij oude mensen voorkomen.
De arts adviseerde hem dringend om voorlopig rust te houden. Omdat de klachten aanhouden, zal er binnenkort verder neurologisch onderzoek worden gedaan.
Vanwege deze gezondheidsproblemen twijfelt Slavik of het wel verstandig is om een vakantie te houden in het buitenland. Ik heb hem meegedeeld, dat wij indien nodig een invitatiebrief klaar hebben liggen.

Ook een binnenlandse vakantie levert problemen. Zodra Slavik buiten de regio van Svaliava is, kan hij door de politie worden aangehouden om vervolgens naar het leger te worden gestuurd. In Svaliava kent de politie hem en weten ze wat hij samen met Erika voor de vluchtelingen doet.
Rust houden: hoe moet dat? Dat was de vraag van Slavik op mijn vraag of hij het nu echt rustiger aan gaat doen. “Hoe kan ik rusten, als er deze zondag opnieuw 350 voedselpakketten gemaakt moeten worden voor de vluchtelingen? De zondag is al tijden geen echte rustdag meer”. Als er iemand zijn preek zou kunnen lezen, dan ontlast Slavik dat enigszins. “Hoe kan ik rust houden, omdat a.s. zondag er 4 families zijn die mij bezoeken voor pastorale gesprekken? Hoe kan ik rust houden als een jonge broeder mij bezoekt die pastorale zorg en voedsel nodig heeft om naar het front te gaan en niet weet wanneer en of hij wel weer terugkomt?”.

Er is al een tijdje sprake van een broeder uit Rivne die wel met zijn gezin naar Svaliava wil komen om Slavik te ondersteunen Maar er is nog steeds geen huis voor hem beschikbaar in Svaliava. Datzelfde geldt voor het plan voor een diaconaal centrum. Er zijn geen huizen of gebouwen beschikbaar in Svaliava. Bovendien zijn de prijzen op dit moment onevenredig hoog.
Kortom, een verontrustende situatie waarvoor op korte termijn nauwelijks of geen oplossing voor handen lijkt.

Met nadruk vraagt Slavik of er toch 2 of 3 jongeren het zomerkamp kunnen bezoeken. Ze hoeven alleen maar ons te bezoeken en te kijken hoe wij het zomerkamp organiseren. Ik heb Slavik uitgelegd, dat wij ook vanwege de korte termijn geen jongeren naar het zomerkamp zullen sturen. Wel heb ik toegezegd, zoals afgesproken tijdens de laatste bijeenkomst van de Svaliava commissie, dat we in september a.s. gaan bespreken voor een bezoek/participatie in 2024.

Op mijn vraag of er voldoende producten zijn voor voedselpakketten in de komende tijd en/of er financiele ondersteuning van onze kant op prijs wordt gesteld, antwoordt Slavik, dat ze over voldoende middelen beschikken, onze aanbod op prijs stellen, maar nu dit niet nodig is.

Tot slot, 10 juli a.s. zal Gerrit Werkman (broer van Jan) Svaliava bezoeken.

Gelet op deze situatie: willen jullie bidden voor:

  • herstel van gezond van Slavik
  • mogelijkheden om Slavik te ontlasten
  • mogelijkheden voor huisvesting t.b.v de broeder uit Rivne
  • en zoveel andere zaken uit dit verslag.

Moge onze God Slavik zegenen, zodat hij een betere balans tussen werk en rust kan vinden

Cor van den Berg

share