Verspilling – voorbereiding Bijbelstudie 15 mei 2022

Verspilling – voorbereiding Bijbelstudie 15 mei 2022

Tot aan de zomerperiode willen we Bijbelstudie doen over het thema ‘Opstaan tegen onrecht’. Deze Bijbelstudies worden 1x per maand georganiseerd in de (mini)wijken. Ter voorbereiding op elke avond wordt een filmpje opgenomen door één van beide predikanten.

Op zondag 15 mei 2022 is de derde bijeenkomst gepland. Dit keer gaat het over het onderwerp ‘Verspilling’ (zorgen voor de schepping).

Dit zijn de bespreekvragen die je kunt gebruiken tijdens de Bijbelstudie in je eigen groep. Maak voor de bespreking gerust een keuze uit de diverse vragen (bv. één vraag van elke categorie):

Opdracht vooraf

Bedenk ten minste drie onderwerpen die je raken, als je kijkt naar het journaal, de krant of social media. Neem daar iets van mee in de vorm van een knipsel, foto of screenshot. Waarom raakt je dat?

Hoofd

  1. Lees samen Psalm 8. Verdeel de groep eventueel in kleine groepjes van drie. Geef elk groepje de volgende vragen mee: a. Wat zegt deze Psalm over ons menszijn? b. Wat zegt deze Psalm over de schepping? c. Wat zegt deze Psalm over God? Laat elk groepje de antwoorden op een papier schrijven en vraag hen vantevoren dit na afloop in de grote groep te delen. Natuurlijk mogen ze hier creatief in zijn: tekenen, uitbeelden.
  2. Lees Lucas 20:9-19 eens als een tekst die over óns als pachters gaat. Aan ons mensen is het beheer over Gods wijngaard toevertrouwd. Maar hoe brengen we dat op een goede manier in praktijk? Wat is een goede manier om als christen voor de schepping te zorgen en te strijden tegen het onrecht van verspilling?

Hart

  1. Bekijk het filmpje van Denkstof over zorgen voor de schepping. Sta daarna samen stil bij het verlangen van God naar een mooie wereld. Hij laat ons logeren in Zijn huis, zegt Joëlle. Ervaar je dat ook zo, en voel je je ook geroepen om altijd voor Zijn schepping te zorgen? Zo ja, wat betekent dat concreet in jouw leven?
  2. Lees Psalm 104 en verwonder je samen over hoe mooi Gods schepping is gemaakt!

Handen

  1. Bij een duurzaam leven komt veel kijken. Er zijn 101 mogelijkheden om aan de slag te gaan. Op de Duurzame Bucketlist (pdf) vind je de belangrijkste. Vul de lijst voor jezelf in en vergelijk jouw antwoorden eens met die van de andere groepsleden. Hoe kunnen jullie elkaar helpen (en herinneren)?
  2. In 2021 was het thema van de jaarlijkse Micha Zondag ‘Genieten van genoeg’. Micha Nederland heeft allerlei praktische tips op een rij gezet om met dit thema aan de slag te gaan: https://www.michanederland.nl/actiepuntjes/ . Ook de organisatie GroeneKerken geeft verschillende tips. Voor een compleet overzicht, klik hier.

Tip: wil je een extra vervolgbijeenkomst over dit thema plannen, overweeg dan om het cursusboek Zorgen voor elkaar en voor de schepping te gebruiken.

Tenslotte nog een overzicht van alle nog geplande bijeenkomsten:

Datum Thema
15 mei  Verspilling
12 juni  Slavernij
3 juli  Geweld en macht

Wil je meer weten over het Bijbelstudieproject voorjaar 2022? Klik dan hier

share