Volg het nieuws over de synode

Volg het nieuws over de synode

Momenteel vergadert de synode van de Gereformeerde Kerken te Goes.

Man/vrouw en ambt, contacten met buitenlandse kerken, hereniging met de NGK: op de synode gaan heel wat besluiten vallen die impact hebben op de plaatselijke kerken. Er is een folder gemaakt over een aantal belangrijke onderwerpen, die u hier kunt lezen.

Ook is er wekelijks een “synodejournaal”, waarin u geïnformeerd wordt over de actuele zaken van de afgelopen week. Het journaal van 11 januari, over de besprekingen met de buitenlandse kerken, vindt u via onderstaande link:

Synodejournaal 11 januari 2020

Alles over de synode leest u op de website van de synode.

De synode kan niet zonder gebed. Bidt u mee om wijsheid?

 

share