Rijkdom en armoede – Voorbereiding Bijbelstudie 20 maart 2022

Rijkdom en armoede - Voorbereiding Bijbelstudie 20 maart 2022

Tot aan de zomerperiode willen we Bijbelstudie doen over het thema ‘Opstaan tegen onrecht‘. Deze Bijbelstudies worden 1x per maand georganiseerd in de (mini)wijken. Ter voorbereiding op elke avond wordt een filmpje opgenomen door één van beide predikanten.

Op zondag 20 maart is de eerste bijeenkomst gepland over het onderwerp ‘Rijkdom en armoede‘. Tijdens deze Bijbelstudie staat de volgende tekst centraal: 1 Timoteüs 6:3-19. Hieronder vind je bijbehorende inleiding met bespreekvragen:

Dit zijn de bespreekvragen die in het filmpje genoemd worden:

Hoofd

1. Het overkoepelende thema van deze Bijbelstudieserie is ‘Opstaan tegen onrecht’. Houd een korte brainstorm met elkaar: welke vormen van onrecht kennen jullie als het gaat om het onderwerp ‘Rijkdom en armoede’? Probeer een aantal voorbeelden te bedenken, zowel lokaal als internationaal.

2. In 1 Tim. 6:10 citeert Paulus een spreekwoord uit zijn tijd: ‘De wortel van alle kwaad is geldzucht.’ Wat zou Paulus daarmee bedoelen? Herken je dat spreekwoord in onze eigen tijd?

3. Lees met elkaar 1 Tim. 6 vers 17-19. God dienen doe je niet alleen door naar de kerk te gaan, door te bidden of te zingen, of door bijbelstudie te doen, maar óók door te delen en te geven. Bedenkt met elkaar zoveel mogelijk praktische voorbeelden van hoe je God kunt dienen door je omgang met geld en bezit.

Hart

4. Jezus zei: ‘Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn’ (Mat. 6:21). Denk eens na voor jezelf: in hoeverre voel ik me aangetrokken tot rijkdom? Hoe belangrijk is geld voor mij? De rijke jongeling in Lucas 18:18 vond zijn bezit uiteindelijk belangrijker dan het volgen van Jezus. Hoe is dat in jouw leven?

5. In Psalm 115 vers 8 staat dat je zelf wordt zoals de afgod die je vereert: ‘Zoals zij, zo worden ook hun makers…’ Als je dat negatief bekijkt, kun je je afvragen in hoeverre je lijkt op de mammon, de afgod van het geld of de rijkdom. Het is goed om jezelf met Psalm 115 eens die spiegel voor te houden. Maar je kunt het ook omdraaien: als je de ware God gaat dienen, zul je dus óók veranderen en gaan lijken op Jezus Christus. Als geld geen afgod (meer) voor je is en als je Jezus Christus gaat volgen, zou je dan anders met geld en bezit omgaan?

Handen

6. In de geschiedenis van het christendom zijn veel voorbeelden te vinden van mensen die hun rijkdom gebruikt hebben om evangelisten en artsen te ondersteunen. Kennen jullie mensen die afhankelijk zijn van giften? Kunnen zij hun werk doen zonder zich zorgen te maken of hun inkomen? Bid voor hen!

7. Tijd is geld, en geld is tijd. Hoe besteed jij je tijd? Je kunt altijd maar druk zijn met geld verdienen, maar vervolgens geen tijd meer over hebben voor je gezin of je omgeving. Bespreek wat een goede, christelijke tijd- en geldbesteding zou zijn. Ben je bereid om te delen? En hoe zou je elkaar daarbij kunnen helpen?

8. Paulus schrijft in 1 Tim. 6 vers 7 dat we niets van ons bezit kunnen meenemen met ons sterven. ‘Een doodshemd heeft geen zakken,’ zei ds. Messelink. Maar je kunt wel geld weggeven vóór het sterven, of nalaten via een testament. Het is misschien een lastig onderwerp om samen te bespreken omdat er een taboe op rust, maar toch krijgen we er allemaal – vroeg of laat – mee te maken. Lees samen Lucas 16:9 en bespreek wat volgens jullie een goede manier is om je geld na te laten.

Maak voor de bespreking een keuze uit een aantal vragen die je minimaal wilt bespreken.

Probeer van elk onderdeel – hoofd, hart en handen – minimaal één vraag te behandelen.

 

Tenslotte nog een overzicht van alle geplande bijeenkomsten:

Datum Thema
20 maart  Armoede en rijkdom
10 april  Discriminatie
15 mei  Verspilling
12 juni  Slavernij
3 juli  Geweld en macht

Wil je meer weten over het Bijbelstudieproject voorjaar 2022? Klik dan hier

share