Weer samen naar de kerk – uitleg

Weer samen naar de kerk - uitleg

Vanaf zondag 26 september kan iedereen die dat wil, weer in de kerk de kerkdiensten bijwonen. Omdat de Coronapandemie nog niet voorbij is, zijn er nog wel een aantal zaken die we met elkaar regelen.

Algemeen:

  • blijf thuis als je klachten hebt en laat je testen
  • blijft thuis als je positief getest bent of als een huisgenoot dat is
  • was geregeld je handen
  • hoesten en niezen doe je in je elleboog

Bij alles is het belangrijk dat we vooral respect hebben voor elkaars keuze om wel of niet de 1,5m te blijven hanteren.

Indeling kerkzaal

In de kerkzaal zijn er drie gedeelten, zie onderstaand plaatje:

  • vak A: in dit deel (de middenvakken) kan iedereen plaatsnemen; er hoeft hier geen afstand te worden gehouden; alle plaatsen zijn beschikbaar.
  • vak B: in dit deel (de buitenvakken) kunnen mensen plaatsnemen die graag nog afstand willen houden. Vooraf aanmelden om hier te kunnen zitten is noodzakelijk, zodat voldoende ruimte gereserveerd kan worden. Aanmelden moet uiterlijk vrijdags om 18 uur gebeuren, via de link: www.deopenpoorthattem.nl/inschrijven.
    De vakken worden van achteruit naar voren gevuld op volgorde van binnenkomst.
  • vak C: dit deel is reserveruimte en wordt alleen gebruikt als delen A en/of B vol zijn.

Binnenkomst in de kerk

Alle ingangen van het kerkgebouw zijn weer open.
Je jas kan weer aan de kapstok.

Als je in deel B wilt zitten moet je bij binnenkomst je melden bij de ingang van de kerkzaal. Je krijgt een plaats toegewezen.
Voor deel A geldt dat je op eigen gelegenheid een plaats kunt zoeken.

Uitgaan van de kerk

Eerst vertrekken de mensen uit vakken B. Daarna kunnen de mensen uit vakken A vertrekken.

In de hal is de ruimte vrij om elkaar te spreken. Ook hier geldt: heb respect voor elkaar en houd afstand als mensen dat willen.
Als het weer het toelaat is het beter om buiten in de frisse lucht na te praten.

 

share