Welkom op de gemeentevergadering van 12 november

Welkom op de gemeentevergadering van 12 november

Broeders en zusters,

Graag nodigen we u uit voor de gemeentevergadering op 12 november om 19.30 uur. Tijdens deze bijeenkomst kunt u informatie en gesprek verwachten over verschillende onderwerpen die leven in De Open Poort. Het thema voor deze avond is Uit liefde in beweging. Niet toevallig hetzelfde als ons jaarthema.

We beginnen gezamenlijk in de grote zaal met een zegen te vragen over alles wat we die avond doen en door kort stil te staan bij het thema. Na enkele huishoudelijke mededelingen kunt u in twee rondes in gesprek over onderwerpen die u en ons aan het hart liggen. Van elk van de onderdelen wordt een verslag gemaakt dat u naderhand ontvangt, zodat u uiteindelijk niets hoeft te missen.

Door deze opzet krijgt ieder optimaal de kans om aan het woord te komen en zijn/haar ideeën te delen. Het helpt ons als bestuursraad om aan te voelen hoe we verder kunnen met elk van de onderwerpen.

Hieronder leest u het programma en een korte beschrijving van elk van de verschillende deelsessies. We vragen u dringend om zich tevoren aan te melden voor deze onderdelen, zodat we een idee hebben hoeveel stoelen en koffie we (klaar) kunnen zetten.

AANMELDEN

Verslag vorige gemeentevergadering
Een verslag van de vorige gemeentevergadering is ook nog na te lezen:  Verslag gemeentevergadering 16 april 2023


Programma 

19:30 Opening – Huishoudelijke mededelingen | Kerkzaal

19:50 Ronde 1 | diverse zalen 

20:30 Koffie | hal 

20:45 Ronde 2 | diverse zalen 

21:30 Ontmoeting bij hapje – drankje | hal 

21:30 – Nabranderstafel: wellicht wilt u iets laten weten over onderwerpen waar u niet aan deel kon nemen. Dat kan aan de nabranderstafel. Daar kunt u uw opmerkingen mondeling of schriftelijk kwijt en zitten we als Bestuursraad klaar om te luisteren naar uw vragen, complimenten (dat mag ook), ideeën en zorgen. 

 

Beschrijving Workshops 

Workshop 1: Toekomst gemeentezorg
Joanne Kroes-de Jonge 

In De Open Poort is ‘gemeentezorg’ georganiseerd in wijken. Elke wijk heeft een eigen wijkteam waarin wijkouderling, wijkdiaken, wijkcoördinatoren en wijkbezoekers samenwerken. Daarnaast functioneren er in sommige wijken ook miniwijken. De vraag die in deze workshop centraal zal staan is: hoe moet de toekomst van gemeentezorg eruitzien? Heeft de (mini)wijk z’n langste tijd gehad, moeten de wijken juist versterkt worden of is het beter om te investeren in (nog) kleinere groepen? Hoe kunnen pastoraat, diaconaat en het omzien naar elkaar bevorderd worden, terwijl het elk jaar moeilijk(er) is om alle vacatures in te vullen? Uitdagende vragen waarover we graag met de deelnemers in gesprek gaan om samen een toekomstbestendige oplossing te vinden. 

 

Workshop 2: Buurtkerk en ver-uit-de-buurtkerk, Svaliave – Diaconaat & Missionair
Judith Bosscher, Ties Sikkema e.a.  

Samen als gemeente van Christus vanuit de Bron delen, dienen en doorgeven. Buurtkerk De Open Poort wil hier graag samen met u en jou handen en voeten aan geven. Welke ideeën  legt God ons op het hart? Laten we samen Zijn liefde vanuit De Open Poort het prachtige Hattem in laten stromen. Hoe? Volg de workshop!  

Van zending in Oekraïne naar een diaconale kerk in Svaliava.  Wordt deze droom werkelijkheid? Diaconaat en nog veel meer in Svaliava.
Hoor en zie welke geweldige dingen God in Svaliava laat gebeuren.  

 

Workshop 3:  Beheer en organisatie
Edwin Veldkamp e.a. 

Projectgroep verbouwing – Stand van zaken. Welke ingrepen aan het gebouw staan er op stapel? Wat vindt u daarvan?  

 

Workshop 4 Erediensten
Durk de Boer 

Samen aan de slag met en in gesprek over de invulling van de erediensten, dat kan tijdens deze workshop.  Ons jaarthema is ‘Uit Liefde in Beweging’, een beweging die start bij De Bron, het woord van God.  Daar lezen we dat God uit Liefde in Beweging is gekomen richting ons mensen. Deze boodschap mogen we iedere eerste dag van de week ontvangen. En vanuit dankbaarheid mogen we in de zes dagen die volgen, zelf in beweging komen en Zijn Liefde doorgeven!
Hoe waardevol en belangrijk is dan ook de eredienst, inspiratiebron om waar we kunnen ‘de ware eredienst’ handen en voeten te geven met woorden & daden.
Tijdens de workshop gaan we interactief en praktisch aan de slag met de invulling van onze erediensten nu en in de toekomst. 

 

Workshop 5 (Kinder- en) Jongerenwerk
Martijn Agterhuis, Delien Havinga, Marc Meijer 

Vanuit het cluster vertellen we hoe we invulling geven aan het kinder- en jongerenwerk en we gaan graag het gesprek aan over actuele vraagstukken die in en rond het jeugdwerk leven. 

 

Communicatie en ICT
Harm van Dijk, Hans Havinga en anderen 

“Wat gebeurt er achterin de kerk?” 

Zoveel knoppen, schuifjes, beeldschermen en camera’s! Wie graag wil weten wat er allemaal gebeurt achterin de kerk tijdens een dienst neemt deel aan deze workshop. We leggen graag uit wat er allemaal gebeurt in de voorbereiding en uitvoering van een kerkdienst. En natuurlijk krijg je ook de gelegenheid om zelf eens aan de knoppen te zitten. Misschien smaakt het naar meer… Dat kan, want er zijn altijd mensen nodig bij de techniek! 

 

share