Wie versterkt de teams?

Wie versterkt de teams?

Ook dit jaar zijn er een aantal aftredende ambtsdragers. U heeft de slides met het overzicht misschien al wel gezien op de beamer. Concreet gaat het om vacatures voor ouderling en/of diaken in de wijken 1, 2, 3, 4, 7 en 11. Voor de vacatures in wijk 8 zijn gesprekken gaande met het wijkteam om dit op een andere manier vorm te geven. Ook zoeken we een nieuwe scriba voor de Bestuursraad en een penningmeester voor de diaconie. De kerkenraad roept u op om na te denken over mensen die geschikt zijn voor het ambtswerk. Wanneer u geschikte kandidaten kent, wilt u ze dan ook gelijk aanspreken hierop en het gesprek aangaan? Namen kunt u doorgeven aan het wijkteam of aan de scriba (Lisanne Nagelhout).

share