Zondag 21 mei – Viering hereniging NKG/GKV update

Zondag 21 mei - Viering hereniging NKG/GKV update

Geliefde broers en zussen.

De dankdienst waarin we onze hereniging vieren komt dichterbij. Zondag 21 mei in de Marke.

We beginnen om 10.00 uur. We verzoeken om zoveel mogelijk te voet of met de fiets te komen. De dienst wordt gehouden in de sporthal. Daar kunnen 500 mensen plaats nemen op de tribune en er worden 700 stoelen bijgeplaatst. De kinderen vanaf groep 6 blijven gewoon in de dienst. De kinderen tot en met groep 6 gaan na het kindermoment naar de bijbelklas in de theaterzaal en voor de kleintjes is er een crèche in de huiskamer (de voormalige peuterspeelzaal).

De dienst wordt geleid door onze predikanten en de begeleiding van de samenzang wordt verzorgd door een combo en de christelijke muziekvereniging CMV.

In de dienst vieren we samen het Heilig Avondmaal. Het is een gaand avondmaal. De zaal is verdeeld in 5 groepen, met ieder ongeveer 240 zitplaatsen. Per groep is er een uitgiftepunt voor brood en wijn, zodat we verwachten dat het avondmaal ongeveer even tijd in beslag zal nemen als in de eigen kerk.

Als alles volgens planning verloopt verwachten we tussen 11.15 en 11.30 gezegend de dienst af te ronden.

Daarna is er koffie, thee en limonade. Omdat het ook een feestelijke dienst is, stellen we het op prijs dat u zelf wat voor bij de koffie meeneemt. Dus de bakkers/sters onder u kunnen aan de slag. Bent u niet zo’n bak-talent dan mag u ook iets vanuit de winkel meenemen.

share