Zondag 21 mei – Viering hereniging NKG/GKV

Zondag 21 mei - Viering hereniging NKG/GKV

Geliefde broers en zussen van de Open Poort, de Gasthuiskerk en de Ontmoetingskerk.

Vanaf maandag 1 mei zijn we allen lid van de Nederlandse Gereformeerde Kerken.

Dat vinden wij reden voor een feestelijke viering.

Waarom?

In 1967 en 1968 ontstonden er problemen in de toenmalige Gereformeerde Kerk vrijgemaakt, die geleid hebben tot een scheuring en het ontstaan van de Nederlands Gereformeerde Kerk. Een scheuring die in beide kerken voor veel pijn en verdriet heeft gezorgd.

Vanaf 1999 zijn er weer eerste contacten ontstaan om te verkennen hoe we meer contact en samenwerking kunnen ontwikkelen. Vanaf 2016 werden de contacten steeds intensiever en kwam alles in een stroomversnelling. Vanaf 2018 hebben de landelijke vergaderingen van beide kerken samen vergaderd en gewerkt aan een hereniging wat geleid heeft tot een op 14 april 2023 unaniem genomen besluit dat de kerken op 1 mei 2023 herenigd zijn en zich Nederlandse Gereformeerde Kerken gaan noemen.

Op 12 mei is er een landelijke viering in de Jacobskerk in Utrecht.

De bedoeling is dat de plaatselijke vieringen plaats vinden op zondag 14 mei.

In Hattem betekent dat, dat we samen een kerkverband vormen met bijna 2000 leden. Dat past niet in één van onze kerkgebouwen. Toch vinden we het belangrijk om het samen te vieren. We wijken daarom uit naar de Marke. Daar is plaats voor 1200 mensen. Deze is echter niet op 14 mei beschikbaar. Daarom hebben we het in Hattem een week uitgesteld.

De gezamenlijke kerkenraden nodigen u dan ook van harte uit voor een viering op zondag 21 mei, om 10.00 uur, in de Marke.

In de komende weken volgt er meer informatie.

De kerkenraden van de Nederlandse Gereformeerde Kerken van Hattem.

share