Geven

Een kerk, ook deze, draait financieel op giften. Er is geld nodig voor de verkondiging van het Woord, voor het beheer en onderhoud van onze kerk, voor het werk van zending en evangelisatie en ook voor mensen in en buiten de gemeente die het financieel moeilijk hebben.
Hier vindt u alle praktische informatie over de financiën van de kerk.

ANBI
Onze kerk staat geregistreerd onder de categorie instellingen waaraan giften kunnen worden gedaan die in mindering kunnen worden gebracht van uw persoonlijke inkomen. Of, zoals meestal gezegd wordt: “de giften aan de kerk kan je aftrekken van de belasting”. Dat is fijn en goed, voor u maar ook voor ons. Zo kunt u meer geven, terwijl het u minder kost. Toch? In dit document vindt u informatie over de financiën van de kerk en de ANBI status.

Vaste Vrijwillige Bijdrage
Van onze gemeenteleden wordt verwacht dat zij financieel bijdragen aan voor het kerkwerk. Daarmee wordt een belangrijk deel van de kosten samen als gemeente gedragen. Het is een gift, en is aftrekbaar van uw inkomstenbelasting. U draagt bij naar draagkracht. Richtlijnen vindt u via deze pagina (alleen toegankelijk met een account op deze website).

Collectes
Een onderdeel van de kerkdienst is de collecte. De bestemming van de collecte verschilt per dienst, daarover wordt dan in de dienst informatie gegeven.
De collecte is ook regelmatig voor “De Diaconie”. Dat wil zeggen dat de opbrengst bestemd is voor hen die het financieel zwaar hebben.
Zo helpen we elkaar en onze naaste. Een belangrijke taak.
Soms zijn er twee collectes (twee doelen).

Geven in de collecte kan met contant geld of met uw smartphone. Met uw smartphone kunt u via de app “Givt” geven. Algemene informatie vindt u op de site www.givtapp.net. Een handige handleiding specifiek voor De Open Poort vindt u in dit document: Givt-Info (PDF) . Giften via Givt zijn aantoonbaar voor de belastingdienst. Als er twee collectes zijn kunt u dat ook aangeven in de app en per doel een bedrag aangeven.
Het is niet meer mogelijk om collectemunten te kopen; het gebruik daarvan wordt afgebouwd in 2022.
Uiteraard kunt u ook collectegiften via een bankoverschrijving doen. Per 1 januari 2022 dient u daarvoor het rekeningnummer van de Diaconie te gebruiken: NL86 RABO 0325 7033 61 ten name van Diaconie Nederlandse Gereformeerde Kerk Hattem – De Open Poort. Vermeld bij uw gift het doel.

Financiële gegevens
RSIN/ fiscaal nummer: 809516196
IBAN: NL47RABO 0325702608 t.n.v Nederlandse Gereformeerde Kerk Hattem – De Open Poort.
Bij stortingen altijd vermelden waarvoor de betaling bestemd is.
Collectegaven graag via het rekeningnummer van de Diaconie, zie boven.


U kunt een gift doen met de Givt app.
Klik dan op onderstaande button:

Geven met GIVT

Meer info over de GIVT-app leest u links op deze pagina.