Misbruik in kerkelijke relaties
Blijf er niet mee zitten!


De Open Poort wil een kerk zijn waar jij je veilig voelt. Een plaats waar jong en oud respectvol met elkaar omgaan. Grensoverschrijdend gedrag en seksueel misbruik willen we daarom voorkomen. De leidinggevenden in onze kerk zijn als eerste verantwoordelijk voor de veiligheid in onze gemeente. Tevens is ook ieder lid zelf verantwoordelijk. Zeker onze jeugd, volwassenen in kwetsbare en afhankelijke situaties en mensen met een beperking moeten zich in de kerk veilig kunnen voelen. 

We beseffen echter dat dit niet vanzelfsprekend is. Daarom hebben we een aantal maatregelen genomen die bijdragen aan het voorkomen, bespreekbaar maken en aanpakken van misbruik en/of manipulatie binnen kerkelijke relaties.

Intern vertrouwenspersoon (IVP)

Om misbruik te melden of te bespreken heeft De Open Poort interne vertrouwenspersonen aangesteld.

Mocht jij te maken krijgen met misbruik in kerkelijke relaties dan kun je contact opnemen met de vertrouwenspersonen van onze gemeente Anita Mensink (0613991998) of Marieke Slagter (0640256743) via vertrouwenspersoon@deopenpoorthattem.nl

Deze vertrouwenspersonen staan open voor jouw verhaal en kunnen je adviseren hoe hiermee om te gaan.

 

Veiligekerk.nl is een initiatief van drie kerkelijke meldpunten in samenwerking met Tear. Veiligekerk.nl helpt kerken om grensoverschrijdend gedrag binnen de kerk en huiselijk geweld te (h)erkennen, voorkomen en aan te pakken.

Extern meldpunt

De Open Poort is aangesloten bij Het Meldpunt.

U/jij kunt ook contact opnemen met Het Meldpunt – misbruik in kerkelijke relaties op www.meldpuntmisbruik.nl

Email adres: info@meldpuntmisbruik.nl

Telefoonnummer: 06 81 08 01 17 (ma-vrij 9.00 – 17.00)