Lid worden?

Fijn dat u/jij lid, gastlid of vriend wilt worden van De Open Poort. Alvast van harte welkom! Op deze pagina staat meer informatie over hoe het lid worden in zijn werk gaat.

Je kunt je op meerdere manieren aansluiten bij De Open Poort:

  • Wanneer je lid wordt, gaan we ervan uit dat u/jij in God gelooft en een levende relatie met Hem hebt. U/jij bent ook van harte welkom als je nog zoekende bent.
  • Je kunt gastlid worden als je lid bent van een andere kerk maar ook regelmatig bij ons te gast bent.
  • En je kunt vriend worden als lidmaatschap nu nog een stap te ver is maar je wel betrokken wil worden.

 


Elkaar tot zegen zijn

Door (gast)lid of vriend te worden kunnen we informatie met elkaar uitwisselen. Bovenal zijn we benieuwd hoe we elkaar tot zegen kunnen zijn door de gaven die God uitdeelt. Ook willen we als gemeente met elkaar meeleven. We geloven dat we elkaar kunnen helpen om God beter te leren kennen. Daarin mag iedereen een eigen rol spelen. We hopen dat we daarin veel voor elkaar en anderen kunnen betekenen.

Voor dit alles hebben we enkele gegevens nodig. Daarom willen we jou vragen om onderstaand formulier in te vullen.

 

NB: als jij lid bent (geweest) van een andere kerk, willen we daarnaast vragen om bij de kerkenraad van die gemeente een attestatie of lidmaatschapskaart op te vragen. Dit document kun je meesturen met het formulier of mailen naar kerkelijkbureau@deopenpoorthattem.nl.

Controleer a.u.b. voordat jij deze gegevens bij ons inlevert of het meest recente adres, e-mailadres en telefoonnummer genoteerd zijn.

Kennismaking

Nadat alle gegevens bij ons bekend zijn, zullen we dat ook aan de gemeente melden tijdens een kerkdienst op een zondag. Het zou mooi zijn als jij die betreffende zondag aanwezig bent en even kunt gaan staan. Een foto helpt ook altijd.

In De Open Poort werken we met wijken. De ouderling van de wijk waar jij woont zal na het aanmelden contact opnemen voor een persoonlijke kennismaking. Daarnaast zal ook de wijkpredikant contact opnemen om op kennismaking te komen. Er zijn op dit moment twee predikanten die elk jaar verschillende wijken onder hun hoede hebben.

Website en app

Na het aanmelden worden jouw gegevens ingevoerd in onze ledenadministratie. Als dat gedaan is, is het mogelijk een account aan te maken op de website van De Open Poort.  Met een account is veel informatie digitaal beschikbaar: de Poortwachter, Ledenlijst, Informatie over commissies en andere organisaties en ook het interne nieuws. Je kunt een account aanmaken via de knop “Inloggen” op de website. Klik vervolgens op registreer en de rest wijst zich dan.

Bij de eerste keer inloggen wordt gevraagd om jouw eigen gaven op te geven, zodat we via een online gavenbank elkaar sneller kunnen vinden als we hulp nodig hebben.

Daarnaast is het mogelijk de app Scipio te gebruiken op je smartphone of tablet. Deze app is beschikbaar als je e-mailadres in de ledenadministratie is opgenomen.

Ook via social media als Instagram, Facebook, YouTube en Twitter is informatie te vinden over De Open Poort.

Financiën

Zoals bij elke organisatie zijn er kosten die verband houden met de werkzaamheden van de predikanten en koster, het onderhoud van de gebouwen en alle andere kosten om de kerk in stand te houden en uit te delen aan organisaties of mensen die dat nodig hebben. Nieuwe leden worden uitgenodigd om daaraan bij te dragen. Maar ook als gast of vriend is een bijdrage natuurlijk welkom. Op deze pagina vindt je daarover meer informatie.

Alvast van harte welkom en Gods zegen gewenst!


Formulier lidmaatschap Open Poort

Graag het formulier zo volledig mogelijk invullen. Dat scheelt het kerkelijk bureau veel extra uitzoekwerk! Denk ook aan de gegevens van uw huidige of eerdere gemeente.