Doneren

Helaas ontkomen wij er niet aan. Ook een kerk heeft geld nodig om te blijven bestaan. Er is geld nodig voor de verkondiging van het Woord, voor het beheer en onderhoud van onze kerk, voor het werk van zending en evangelisatie. En zo zijn er natuurlijk nog veel meer onderwerpen te noemen. Hier vindt u alle praktische informatie over de financiën van de kerk.

ANBI
Onze kerk staat geregistreerd onder de categorie instellingen waaraan giften kunnen worden gedaan die in mindering kunnen worden gebracht van uw persoonlijke inkomen. Of, zoals meestal gezegd wordt: “de giften aan de kerk kan je aftrekken van de belasting”. Dat is fijn en goed, voor u maar ook voor ons. Zo kunt u meer geven, terwijl het u minder kost. Toch? Hieronder staat een link naar een document waar alles over de financiën van de kerk staat vermeld die volgens de richtlijnen openbaar moeten zijn om in aanmerking te komen voor een ANBI status.

RSIN/ fiscaal nummer: 809516196
IBAN: NL47RABO 0325702608 t.n.v Geref. Kerk te Hattem-Noord.
Bij stortingen altijd vermelden waarvoor de betaling bestemd is.