Op de website van de Open Poort is heel veel informatie te vinden. Soms ben je de weg een beetje kwijt. Bij wie moet ik zijn als ik …. ?  en waar vind ik meer informatie over … ?

Deze FAQ lijst biedt mogelijk uitkomst.

Waar moet ik zijn …

 

Fijn dat u/jij lid, gastlid of vriend wilt worden van De Open Poort. Alvast van harte welkom! Op deze pagina staat meer informatie over hoe het lid worden in zijn werk gaat.

Dan kun je een mail sturen naar beamteam@deopenpoorthattem.nl. Doe dit wel op tijd, zodat het beamteam dit kan beoordelen en verwerken. De deadline is uiterlijk vrijdagavond.

Neem dan contact op met de redactie van de website. Zij beoordelen of het bericht geschikt is voor publicatie.

Mail je bijdrage naar het kerkblad. Doe dit ruim voor de in het laatstverschenen kerkblad genoemde deadline. De redactie behoudt zich het recht om publicatie van ingezonden bijdragen te weigeren.

Heb je een nieuw adres, telefoonnummer of mailadres? Geef je nieuwe gegevens dan door aan Stieneke Veluwenkamp van het kerkelijk bureau. Stieneke zal de wijzigingen dan doorvoeren in de ledenlijst en de Scipio-app. Heb je daarnaast zelf een profiel aangemaakt op deze website? Dan moet je je profiel op onze website zélf wijzigen via deze link. LET OP: de ledenlijst en de website zijn dus niet aan elkaar gekoppeld, dus stuur ook altijd een mail naar het kerkelijk bureau als je persoonlijke gegevens zijn gewijzigd!

De gavenbank kun je vinden onder ‘Mijn Open Poort’ > Gavenbank & vacatures. Het is mogelijk om te zoeken per interessegebied en/of per wijk. Je eigen gaven bijwerken kan via deze link.

Een miniwijk bestaat uit mensen uit je eigen wijk. Vraag daarom je wijkouderling of wijkcoördinator of hij/zij je met de juiste mensen in contact kan brengen. Kom je er niet uit, dan kun je Joanne Kroes, voorzitter Kerkenraad mailen.

De Huiskamergroepen zijn voor jongeren van 17-25 jaar en worden gecoördineerd door Maarten Keppel . Neem met hem contact op als je nog geen huiskamergroep hebt. Welkom!

Het Leerhuis is voor alle jongeren vanaf 17 jaar. Neem contact op met ds. Almatine of ds. Jasper

Kijk dan eerst in het overzicht op onze website. Kun je niet vinden wat je zoekt? Neem dan contact op met Maarten Keppel, coördinator van het cluster Kinderen & Jeugd.

Gaven voor diaconale doelen kunnen rechtstreeks naar de diaconie worden overgemaakt: NL86 RABO 0325 7033 61 ten name van Geref. Kerk vrijgemaakt Diaconie Hattem-Noord. Vermeld bij uw gift altijd ook het doel. Neem voor meer informatie contact op met Marloes Geertsma, penningmeester van de diaconie of bekijk onze informatiepagina over geven.

Kijk bij de vacatures of er een openstaande taak is die bij je past. Neem anders contact op met de voorzitter of contactpersoon van de commissie waarin je aan de slag wilt.

Bel of mail onze koster, Joke Stapper. Meer informatie over zaalhuur kun je hier vinden.

Hiervoor kun je terecht bij de coördinatoren (voorzitters) van de verschillende clusters. De lijst met clustercoördinators is gepubliceerd op onze website. Kom je er niet uit, of heb je iets voor de Bestuursraad als geheel, dan kun je contact opnemen met de voorzitter van de Bestuursraad, Harold Rook.

Cluster Erediensten zet het beleid hierover uit: stel je vraag via Durk de Boer (clustercoördinator). Of als het over de invulling van een concrete eredienst gaat: dit wordt gedaan door de predikant van dienst.

In onze visie en missie staat dat we bezielend gemeente willen zijn. Daarbij worden de volgende kernwaarden genoemd: leren en ontdekken, getuigen en doorgeven, betrokken, uitnodigend (missionair). In onze bestuursstructuur willen we daarbij aansluiten.