Hattem Church

 


From May 22, 2022, part of the church services will be translated live into English, Russian and Ukrainian. In this way, foreign guests in Hattem can largely follow a church service. This translation is done automatically with the help of software (Kefas). This software takes care of the translation and forwards it to Telegram. Anyone who wants a translation on a phone or a tabloid during a church service just needs to install the app “Telegram” and join a Telegram group where you receive the translation. You can join one or more groups by scanning the QR code or following the link of the Telegram groups below.

 

 

 


З 22 травня 2022 року частина богослужінь буде перекладатися в прямому ефірі англійською, російською та українською мовами. Таким чином іноземні гості в Хаттемі можуть значною мірою стежити за церковною службою. Цей переклад здійснюється автоматично за допомогою програмного забезпечення (Kefas). Це програмне забезпечення займається перекладом і пересилає його в Telegram. Кожен, хто хоче отримати переклад на телефоні чи таблоїді під час церковної служби, просто має встановити додаток «Telegram» і приєднатися до групи Telegram, де ви отримаєте переклад. Ви можете приєднатися до однієї або кількох груп, відсканувавши QR-код або перейшовши за посиланням у групах Telegram нижче.

 


С 22 мая 2022 года часть церковных служб будет переведена в прямом эфире на английский, русский и украинский языки. Таким образом, иностранные гости в Хаттеме могут в основном следить за церковной службой. Этот перевод выполняется автоматически с помощью программного обеспечения (Kefas). Это программное обеспечение позаботится о переводе и перенаправит его в Telegram. Тому, кто хочет получить перевод на телефон или таблоид во время церковной службы, достаточно установить приложение «Telegram» и присоединиться к группе Telegram, где вы получите перевод. Вы можете присоединиться к одной или нескольким группам, отсканировав QR-код или перейдя по ссылке групп Telegram ниже.

Telegram groups

1. HattemChurch [English]
2. HattemChurch [український]
3. HattemChurch [російський]

 

 

HattemChurch [English]

Telegram group: HattemChurch [English]

 

HattemChurch [український]

 

HattemChurch [російський]