Kinderen & Jongeren

IN DE OPEN POORT

Crèche

Tijdens onze ochtendsamenkomsten is er een crèche voor de kinderen van 0 – 3,5 jaar. Hierdoor willen wij graag ouders in de gelegenheid stellen om zich te kunnen focussen op wat er in de samenkomsten gezegd, gezongen en gedaan wordt. De zaal waar je je kleintjes naartoe kunt brengen bevindt zich op de begane grond in de hal.

De mensen die je in de hal welkom heten zijn graag bereid om je de zaal te wijzen waar je de kinderen heen kunt brengen.

Kinderclub

De kinderclubs tijdens de ochtenddiensten zijn voor kinderen vanaf 3 jaar tot en met basisschool groep 4.
De kinderen zijn verdeeld in 3 groepen. De groepsindeling is gemaakt op leeftijd.
Daarmee zijn de kinderen ingedeeld op hun eigen niveau en ontwikkeling.
We hebben 3 groepen:

  • de jongste kinderen vanaf 3 jaar tot (en met) 4 jaar.
  • de kinderen die in basisschool groep 1 en 2 zitten.
  • de kinderen die in basisschool groep 3 en 4 zitten.

Ook de kinderen die te gast zijn, zijn uiteraard van harte welkom bij de clubs.
Het lesmateriaal wat gebruikt wordt komt van “Vertel het Maar”. Voor alle kinderen is het onderwerp gelijk, maar aangepast op het niveau van de groep.
De leiders voor deze groepen zijn de ouders. Alle ouders die hun kinderen naar de clubs laten gaan worden automatisch ingeroosterd.

Tieners

Samenkomen met de jeugd rondom een open Bijbel, met elkaar delen wat geloven betekent en hoe dat zichtbaar wordt in je leven. Hoe mooi is dat! In het seizoen komen wij als jeugd van de kerk een tiental keer bij elkaar op zondagavond. Op deze avonden zijn er zo’n 65 jongelui in de leeftijd van groep 8 t/m 17 jaar in ons kerkgebouw te vinden.

We starten met een gezamenlijke maaltijd, voorbereid door de gemeente. Vervolgens gaan we plenair zingen, aanbidden en het onderwerp van de avond in leiden. Tot slot gaan we in groepen uiteen om met elkaar door te spreken over het onderwerp van de avond. Meestal eindigen de jongelui aan het eind van de avond in het jeugdhonk, die deze avonden uiteraard open is.

De verschillende leeftijdsgroepen splitsen we in de Tienerclub (groep 8 + brugklas) en de Alpha groepen (13 -17jr). Beide leeftijdsgroepen hebben een programma en leiding die op hun leeftijd is afgestemd. Elkaar als jeugd ontmoeten rondom een open bijbel en het daarnaast ook leuk en gezellig hebben, dat is wat we met elkaar nastreven.

Jeugdhonk

Jeugdhonk1
Jeugdhonk2
Jeugdhonk3

Voor openingstijden, activiteiten en al je vragen volg het jeugdhonk op Facebook.

Huiskamergroepen 17+

Lege sectie. Bewerk pagina om inhoud hier toe te voegen.