Kinderen & Jongeren

IN DE OPEN POORT

Crèche

Tijdens onze ochtendsamenkomsten is er een crèche voor de kinderen van 0 – 3,5 jaar. Hierdoor willen wij graag ouders in de gelegenheid stellen om zich te kunnen focussen op wat er in de samenkomsten gezegd, gezongen en gedaan wordt. De zaal waar je je kleintjes naartoe kunt brengen bevindt zich op de begane grond in de hal.

De mensen die je in de hal welkom heten zijn graag bereid om je de zaal te wijzen waar je de kinderen heen kunt brengen.

Kinderclub

Tijdens een deel van de kerkdiensten komen de kinderclubs samen in eigen lokalen in de kerk. Zij werken met thema’s per week. Zie verderop voor een link naar het rooster. De kinderclubs zijn bedoeld voor kinderen in de leeftijd vanaf 3 jaar tot en met groep 4 van de basisschool. Er zijn drie groepen:

  • De parels (3 jarigen): ze gaan nog ontdekken wat een mooie parels ze zijn. Elk even uniek en mooi gemaakt door God
  • De schatzoekers (Groep 1 en 2 basisschool): ontdekken dat Jezus van je houdt en het leren lezen van de Bijbel en het ontdekken van Gods grootheid
  • De schatgravers (Groep 3 en 4 basisschool): Zelf leren lezen in de Bijbel en er meer over willen leren en het ‘graven’ in de Bijbel.

Contactpersonen:

Elly Kuiper
van Meerveltweg 8
06-25206086

Els vd Vegte
IJsselstraat 69
06-33742484

Mailadres: kinderclub@hattem-n.gkv.nl

Tieners

Samenkomen met de jeugd rondom een open Bijbel, met elkaar delen wat geloven betekent en hoe dat zichtbaar wordt in je leven. Hoe mooi is dat! In het seizoen komen wij als jeugd van de kerk een tiental keer bij elkaar op zondagavond. Op deze avonden zijn er zo’n 65 jongelui in de leeftijd van groep 8 t/m 17 jaar in ons kerkgebouw te vinden.

We starten met een gezamenlijke maaltijd, voorbereid door de gemeente. Vervolgens gaan we plenair zingen, aanbidden en het onderwerp van de avond in leiden. Tot slot gaan we in groepen uiteen om met elkaar door te spreken over het onderwerp van de avond. Meestal eindigen de jongelui aan het eind van de avond in het jeugdhonk, die deze avonden uiteraard open is.

De verschillende leeftijdsgroepen splitsen we in de Tienerclub (groep 8 + brugklas) en de Alpha groepen (13 -17jr). Beide leeftijdsgroepen hebben een programma en leiding die op hun leeftijd is afgestemd. Elkaar als jeugd ontmoeten rondom een open bijbel en het daarnaast ook leuk en gezellig hebben, dat is wat we met elkaar nastreven.

Jeugdhonk

Jeugdhonk1
Jeugdhonk2
Jeugdhonk3

Voor openingstijden, activiteiten en al je vragen volg het jeugdhonk op Facebook.

Huiskamergroepen 17+

Lege sectie. Bewerk pagina om inhoud hier toe te voegen.