Tiener- en Alphagroepen

In de Open Poort

tieners

Samenkomen met de jeugd rondom een open Bijbel, met elkaar delen wat geloven betekent en hoe dat zichtbaar wordt in je leven. Hoe mooi is dat! In het seizoen komen wij als jeugd van de kerk een tiental keer bij elkaar op zondagavond. Op deze avonden zijn er zo’n 65 jongelui in de leeftijd van groep 8 t/m 17 jaar in ons kerkgebouw te vinden.

Tiener- en Alphagroepen

We starten met een gezamenlijke maaltijd, voorbereid door de gemeente. Vervolgens gaan we plenair zingen, aanbidden en het onderwerp van de avond in leiden. Tot slot gaan we in groepen uiteen om met elkaar door te spreken over het onderwerp van de avond. Meestal eindigen de jongelui aan het eind van de avond in het jeugdhonk, die deze avonden uiteraard open is.

kamp

De verschillende leeftijdsgroepen splitsen we in de Tienerclub (groep 8 + brugklas) en de Alpha groepen (13 -17jr). Beide leeftijdsgroepen hebben een programma en leiding die op hun leeftijd is afgestemd. Elkaar als jeugd ontmoeten rondom een open bijbel en het daarnaast ook leuk en gezellig hebben, dat is wat we met elkaar nastreven.