Nieuwe Corona-maatregelen

Nieuwe Corona-maatregelen

Nieuwe Corona-maatregelen

De bestuursraad wil anticiperen op de oplopende besmettingscijfers en de maatregelen, die de overheid daarom heeft afgekondigd. Hoewel kerken niet genoemd zijn tijdens de laatste persconferentie (en de overheid geen maatregelen voor kerken mag afkondigen) lijkt het de bestuursraad verstandig om in de lijn van de overheidsmaatregelen ook maatregelen voor onze samenkomsten op te stellen.

De bestuursraad heeft het volgende besloten:

 • de KR nodigt de helft van de wijken uit voor de dienst in De Open Poort (wijken 1-6 en wijken 7-11 afwisselend)
 • de KR nodigt de andere wijken en hen die niet naar De Open Poort komen uit de online uitzending te volgen
 • bezoekers van De Open Poort dragen bij binnenkomst een mondkapje  (tot aan de zitplaats) en ook weer bij vertrek
 • bezoekers ontsmetten bij binnenkomst hun handen
 • bezoekers nemen jassen mee naar de zitplaats
 • bezoekers nemen plaats en zorgen zelf voor voldoende tussenruimte tussen gezinnen en individuele kerkgangers
 • in de kerkzaal wordt niet  gezongen, maar  er kan wel vanaf het podium worden gezongen en of gebruik worden gemaakt van Youtube*
 • bij muzikale begeleiding  zorgen de muzikanten ook voor voldoende tussenruimte op het podium

Wat doen we niet (meer) ?

 • we registeren niet bij binnenkomst
 • bij binnenkomst wordt geen QR-code gevraagd
 • koffiedrinken voor en/of na de dienst laten we tot nader order achterwege

Wat vragen we aan bezoekers ?

 • we vragen in de kerk handen schudden achterwege te laten en we vragen om lichamelijk contact zoveel mogelijk te vermijden
 • we vragen bezoekers zich er van te overtuigen dat men veilig naar de kerk kan gaan (veilig voor jezelf en veilig voor een ander)

Kinderen

 • om bewegingen in de kerk te beperken wordt het kindermoment vooraf op film opgenomen
 • er is crèche en kinderclub tijdens de dienst

Zondag 7 november
Voor zondag 7 november worden alleen de leden van de wijken 1 t/m 6 uitgenodigd om fysiek de kerkdienst bij te wonen

* Zingen blijft een grote verspreidingsbron van Corona en nu het erop begint te lijken dat de kracht van het vaccin afzwakt in de loop van de tijd, dragen en verspreiden we makkelijker het virus.

Met vriendelijke groeten,
Bestuursraad De Open Poort

share