Als gemeente van Jezus Christus willen we Hem als onze Heer navolgen:
God liefhebben boven alles en onze naaste als onszelf

DAARIN WILLEN WE ALS GEMEENTE SAMEN MAAR OOK PERSOONLIJK GROEIEN…

…ALLEREERST NAAR GOD TOE:
Groeien in toewijding aan God, Hem liefhebben en voor Hem leven als navolgers van onze gekruisigde en opgestane Heer, door de kracht van de heilige Geest. Wij geloven dat de bijbel als Woord van God ons daarin de weg wijst: we leren daaruit wie God is en wie wijzelf zijn. In onze gezamenlijke bijeenkomsten verkondigen en vieren wij Jezus opstanding en overwinning op de dood, danken wij Hem voor zijn liefde en genade, en brengen Hem lof en eer.

…NAAR ELKAAR TOE:
Groeien in liefde en zorg voor elkaar als kinderen van God, broers en zussen van Jezus Christus.
We willen elkaar dienen, bemoedigen, steunen, leren en vermanen, en zo ieder persoonlijk levend lid en samen lichaam van Christus zijn. We respecteren en waarderen de verschillende gaven die door de heilige Geest zichtbaar worden, en weten ons ondanks verschillen een in onze Heer.

…NAAR DE MENSEN OM ONS HEEN:
Groeien in zorg voor en bewogenheid met onze buren en stadsgenoten, onze naaste dichtbij en ver weg die God op onze weg plaatst. We willen getuigen van de hoop die in ons is, door directe hulp met woord en daad, en door steun aan initiatieven die gericht zijn op concrete hulpverlening aan mensen in nood.
Ook streven we naar eenheid met allen die oprecht in God geloven en willen leven naar zijn Woord