Ons Beeldmerk

Ons kerkgebouw heet De Open Poort.

In het beeldmerk is een symbool te zien. Het is een samentrekking van een kruis en een sleutel, getekend op de geopende deuren van een poort.
Hiermee willen we laten zien dat de poort naar God open (sleutel) is door het offer van onze Heer Jezus Christus (kruis).

Dat is het evangelie dat we willen uitstralen en wat ons drijft en samenbindt.

Efeziers 2: 14-22