Cluster algemene zaken

Samenstelling CBO

Voorzitter: Edwin Veldkamp
Secretaris: Gerjanne Overweg
Penningmeester: Rina van Gelder                               
Boekhouder: Edwin Brink
Portefeuille gebouwen: Rinze IJtsma                          
Portefeuille personeel: Janneke Steller

Mailadres CBO

Samenstelling cluster algemene zaken (CBO)

Meer over de organisatie van de CBO leest u in het Reglement CBO (Word document).