Cluster algemene zaken

Samenstelling CBO

Voorzitter: Gerrit Pleiter
Secretaris: Yvonne Borst
Penningmeester: Rina van Gelder                               
Boekhouder: Edwin Brink
Portefeuille gebouwen: Henk van Gelder en Manfred Brouwer                          
Portefeuille personeel: Janneke Steller

Mailadres CBO

Samenstelling cluster algemene zaken (CBO)

Meer over de organisatie van de CBO leest u in het Reglement CBO (Word document).