Cluster Diaconaal & Missionair

Evangelisatie en diaconaat twee kanten zijn van dezelfde munt: geloof, hoop en liefde delen met andere mensen.

Evangelisatie en diaconaat zijn twee kanten van dezelfde munt: geloof, hoop en liefde delen met andere mensen.

Door het delen van het evangelie in woorden en daden zullen de mensen in onze omgeving mogelijk iets opmerken van de liefde van Christus. Het evangelie, sociale betrokkenheid, kerk en buurt staan niet los van elkaar. Dat is wat ‘integral mission’ in houdt. Het is een manier van geloven, leven en kerk-zijn. Het is het samengaan van het diaconale en het missionaire werk dat we als beelddragers van God en als zout van de wereld mogen doen.

Samenstelling cluster Diaconaal & Missionair