Cluster gemeentezorg

Dit cluster richt zich voornamelijk op de geestelijke zorgtaken om het (geloofs-)welzijn van gemeenteleden te bevorderen.

Cluster gemeentezorg richt zich voornamelijk op de geestelijke zorgtaken om het (geloofs-)welzijn van gemeenteleden te bevorderen. Verantwoordelijk voor alle pastorale zorg in de gemeente, waar onder zieken- en crisispastoraat, Kerkenraad Pastoraat en het Ouderenpastoraat, etc.

Daarnaast houdt dit cluster zich bezig met het aanbieden van vorming & toerustingsactiviteiten om de geloofsgroei en onderlinge betrokkenheid in de gemeente/(mini)wijken te bevorderen.

Samenstelling cluster gemeenteopbouw