Diaconie

getuigen en doorgeven, betrokken en uitnodigend

De diaconie wordt gevormd door de wijkdiakenen. De Diaconie vergadert 6 x per jaar en bespreekt de diaconale thema’s in de gemeente en de wijken.

De diaconie wordt gevormd door de wijkdiakenen en vergadert 6 x per jaar (niet in juli en augustus) en bespreekt de diaconale thema’s in de gemeente en de wijken, zoals bijvoorbeeld:

  •  iedere vergadering terugmelding wijken en onderlinge hulp/advies;
  • iedere vergadering bespreken jeugdwerk en jongerendiaconaat ;
  • 3 x per jaar bespreken diaconaal thema (met behulp van externen en/of experts), te faciliteren door Bestuursraad.
  • De diaconie beheert de (digitale) Gavenbank en vraagt de gemeente deze actief te vullen

Voorzitter
De diaken-voorzitter heeft geen eigen wijk en maakt deel uit van de Bestuursraad. Hij/zij wordt verkozen door de gemeente via talstelling; of bij gebrek daaraan benoemd door de KR, na enkelvoudige voordracht door de Diaconie. De diaken-voorzitter is clustercoördinator Diaconaal en Missionair.

Verslaglegging
Verslaglegging van de vergadering geschiedt door een (apart)aan te stellen notulist en het verslag wordt ook naar de scriba van de Bestuursraad gestuurd voor agendering.

> Overzicht van de diakenen en de wijkteams