Vacatures

De Open Poort

De Open Poort is een jonge kerk in het stadje Hattem. Dat ligt mooi tussen de grote stad Zwolle en de landelijke Veluwe. De kerkelijke gemeente telt veel gezinnen met opgroeiende kinderen. Een groot deel daarvan staat op het punt om de overgang naar het voortgezet onderwijs te maken. Een actief pastoraal team geeft leiding aan het gemeenteleven en heeft daarbij speciale aandacht voor de jeugd.  
De Open Poort werkt waar dat maar kan samen met andere Hattemse kerken. We zijn een gereformeerde kerk, bij-de-tijds in de sfeer en altijd gericht op onze Heer. 

Naast de zondagse erediensten kun je in De Open Poort terecht voor jongerenavonden, een ouderensoos, buurtsoos, themabijeenkomsten, wijkavonden, een Warme Kamer en activiteiten voor speciale doelgroepen. De gemeente is opgesplitst in een aantal wijken waar we elkaar met raad en daad bijstaan en waar we bijbelstudie en gezellige activiteiten ondernemen. 

We hebben plannen om het kerkgebouw meer functies voor de buurt te geven. Dat is onderdeel van onze missie. We werken aan een groene omgeving van het gebouw. Ook het interieur maken we de komende tijd beter geschikt voor alle veranderingen.