Dienen Delen Doen


D5774045-293B-4F56-81A5-3774D9281602

Wij geloven dat CHRISTUS, als het hoofd van Zijn KERK zorgt voor Zijn GEMEENTE op aarde, en dat GOD ons heeft aangesteld om in onze gemeente DIENEND te mogen voorgaan in Christus. JEZUS zegt ons dat het rijker is om te GEVEN dan om te ontvangen. Wij willen UITDELEN in Zijn LIEFDE. Hij vraagt van Zijn kinderen om onze naaste lief te hebben als onszelf. Dit DOEN wij door net zo voor anderen te ZORGEN als voor onszelf, met dezelfde TOEWIJDING, inzet, energie en blijdschap. Zo willen wij als gemeente van DE OPEN POORT HATTEM een DIACONALE GEMEENTE zijn door in Christus LIEFDE te DIENEN, DELEN en DOEN.
Oekraïne Zending is het regionale samenwerkingsverband van Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) uit de provincies Gelderland en Flevoland rond zendingsprojecten in Oekraïne. Er wordt hulp verleend bij het kerkelijk opbouwwerk van de Oekraïens Evangelisch Gereformeerde Kerken (UERC) en bij het ondersteunen van hun missionaire werk.

Hieronder vind je het meest recente nieuws afkomstig van de website van Oekraine zending.  Alle nieuwsberichten en nog veel meer informatie over het zendingswerk in Oekraïne  kun je HIER vinden.

Stichtingen en Projecten


Stichting Oekraïne Projecten helpt zigeuners en de armste Hongaren en Oekraïners in de Sub Karpaten van Oekraïne. Door deze materiële en geestelijke hulp willen we het Evangelie van Jezus Christus laten voelen en horen.


Het maaltijd project Hattem (MPH) werd januari 2010 gestart door Dick en Frankelien Kroneman. Zij voelden zich als christen geroepen om iets te doen voor medemensen. Dat werd  het maaltijd project Hattem. In de loop van de jaren wisten zij vanuit de Hattemse kerken vrijwilligers te mobiliseren  met een zelfde drive en motivatie: iets doen voor je medemens. Op dit moment wordt het project aangestuurd door een kerngroep. Voor de uitvoering van het project kan de kerngroep beschikken over een ruime lijst van enthousiaste en gemotiveerde vrijwilligers vanuit de Hattemse kerken.


Stichting Khuska wil op klein, lokaal niveau een bijdrage leveren en de wereld een stukje duurzamer maken. Daarom investeren we in locaties waar we zelf aanwezig zijn, om ervoor te zorgen dat het geld optimaal wordt besteed. Zoals nu in de jungledorpjes Kapuna en Kikori in Papoea Nieuw Guinea.


La Vida (Het Leven) het project van Roel en Nati Westerbeek geeft daklozen in Chili de mogelijkheid om te re-integreren. De daklozen produceren stroopwafels en Chili-jam samen met een mentor en verkopen deze op markten. Een keer per week hebben de daklozen een mentorsessie. Hier wordt met hen gekeken naar hun persoonlijke vooruitgang op het werk en naar de stappen die er genomen moeten worden om volledig terug te keren in de maatschappij.


Verre Naasten is een landelijke mission-organisatie die kerken in Nederland ondersteunt bij de uitvoering van hun mission-werk in binnen- en buitenland. Onze missie is: geloof delen wereldwijd!

Jouw kerk wil -als het goed is- mensen vertellen over Jezus. En dat is nodig, want twee op de drie mensen wereldwijd kennen Jezus niet als hun Redder. Daarom ondersteunen wij, samen met jouw kerk, lokale kerken en organisaties in binnen- en buitenland die daar volop mee bezig zijn. Kerken en organisaties die het geloof willen delen, in woord en daad!

Doe mee en deel jouw geloof. En daarmee Jezus’ levensreddende boodschap! Zo groeit Gods wereldwijde kerk en doe je volop inspiratie op voor je eigen geloof.


Stichting Tsjernobyl-Gehandicapten Hattem (St TGH) heeft als doel het verstrekken van alle mogelijke hulp aan (families van) gehandicapte kinderen en volwassenen in het Tsjernobylgebied in de dorpen Terebeshov en Recitsia in het zuiden van Wit-Rusland (Belarus)

Diaconaal Platform Hattem (DPH)


De Werkgroep Diaconale Projecten (WDP) wil invulling geven aan de opdracht van God om barmhartigheid te bewijzen buiten de kring van de gemeente, als concreet getuigenis van het Evangelie (Matth. 25: 31-46). We vragen de gemeente hiervoor projecten aan te reiken. Verder ‘adopteren’ we een langlopend project in Oekraïne. Af en toe wordt een actie gehouden voor een project waarbij de hele gemeente gemobiliseerd wordt.